История на Изкуството/ Индия

Художествена култура на Индия

 
Индия не е имала име…
От дълбока древност чак до XIX в. Индия не е имала име. 
Чуждоземните племена, такива, като перси и китайци, наричали страната Синдху, а реката – Инд (в произношение на гръцки — Индос и Индикос). Мюсюлманите, завоювали Индия в XII — XIII в. и и дали  име Хиндустан (Страната на Индусите), което в Европа звучало като Индостан.
Хималаите – една от любимите теми на монументалното изкуство
buddha_gandhara

Думата “Индия” в нейното съвременно значение се появило чак в XIX век. На изток Индия граничи с Бенгалския залив, на запад — с Аравийско море. На северо-запад от Индия е разположена планинската система Имеон , на север за граница на Индия служи най – голямата в света планинска система Хималаи.
 В представите на древните индийци, на снежните върхове на Хималай живеели боговете. Например, върхът Джомолунгма (Еверест) индийците свързвали с легендарният връх Меру, на който се е опирало небето. Там се намират градовете на боговете и жилищата на небесните духове. Планината Кайласа се е считала за убежищена бога Шива. Поради това Хималаите станали една от любимите теми в монументалното изкуство на древна и средновековна Индия. Множество митове са свързани с пълноводните реки на Индия — Ганг и Инд. Съгласно един от тях, свещената Ганг се спуснала на земята от небето, за да напои всичко живо. Инд и неговите притоци са възпяни в свещените древни текстове.
Религиозните възгледи на индийците за света ярко и обемно се изразяват в тяхното изкуство…
Индия се населява от многочислени разноезични племена и народи, които имат различен произход и култура. Тук удивително миролюбиво съществуват заедно различни религии: индуизъм, будизъм, християнство, мюсюлманство. По голяма част от населението изповядва индуизъм. Той включва в себе си не само вяра в боговете, почитани в тази религия, но и основните култови обреди, извършвани в тяхна чест. Индуизмът — това са древните традиции на духовна и материална култура, а също така и традиционната представа на индийците за Бога, за света, за себе си. С други думи, индуизмът — това е начин на живот на народите в Индия. Религиозните възгледи на индийците за света ярко и обемно се изразяват в тяхното  самобитно изобразително изкуство. Най древните представи за произхода и строежа на Вселената, за боговете които са я създали, за връзките и структурите съществуващи в нея буквално пронизват индийското изкуство в продължение на многовековната му история.
Неизтощим източник, от който индийските художници, скулптори и архитекти черпели образци за художественните си форми, била природата…
Майсторите изобразявали някои от елементите в архитектурата и в скулптурите, във формата на растения и животни. Създадените от техните ръце произведения на изкуството не просто се вграждали в природния ландшафт, а направо се сливали с него в единен хармоничен ансамбъл. Тези особености на индийското изкуство се проявявали още в най-ранните етапи от неговото развитие.
Индия била заселена още в дълбока древност — в VII век пр. н. е. Древните индийци култивирали житни растения и опитомявали едър рогат добитък. Древната индийска цивилизация възникнала в басейнът Инда в III хил. преди н. е. Най значителните находки, отнасящи се към тази култура, са направени в Харапе и Мохенджо Даро —  древни градове, разположени на територията на сегашен Пакистан. През 50-те г. на XIX в. английския генерал А. Каннингъм, разглеждайки руините около селото Харапа, открил печат с неизвестна писменост.
Именно в харапското изкуство за първи път е възникнал мотивът за танца, толкова популярен в индийската скулптура…
Планомерните разкопки тук започнали чак в 20-те г. на  XX век. Културата на новооткриттата цивилизация била наречена Харапска или култура на Мохенджо Даро. Харапските селища се разполагали на огромна територия: на изток тя се простирала до Дели, а на юг — до бреговете на Аравийско море. Предполага се, че Харапската цивилизация е съществувала от средата на III до първата половина на II хил. преди н. е. За високото ниво на развитие на Харапската цивилизация говорят добрата планировка на градовете, наличието на писменост и произведения на изкуството. Езикът  и писмеността на Харапите за сега не са разшифровани, макар че до днес са намерени множество печати с надписи. Градовете са се строили по ясно изразен план: улиците са се пресичали под прав ъгъл. Почти всички по-големи градове са се състояли от две части: “долен” и “горен” град. “Горния град” представлявал крепост разположена на хълм; в нея, вероятно, са живеели представителите на градските власти и жреците. Тук се намирали различни обществени съоръжения. Такива се например, големите зърнохранилища в Мохенджо Даро и Харапе. Знаменитите къпални Мохенджо Даро — е една от загадките на древноиндийската цивилизация. Осигурявали ли са битов комфорт на населението или са служили като басейни за ритуални церемонии все още не е изяснено. В “горния град”, все пак не се открити дворци или храмове. По тази особеност съществено се различават харапската култура от цивилизацията на Древния Египет и Предна Азия. В “долния град” е живяла основната част от населението. Домовете са се строили от изпечени тухли и се състояли от няколко помещения. Състоятелните граждани живеели в дву – и триетажни домове, каналите за мръсна вода, каквито е имало на всяка улица, представлявали една от най-древната в света система за градска канализация. За изобразителното изкуство можем да правим изводи от находките на археолозите: печати, амулети, статуетки от мед, камък и изпечена глина. В Мохенджо Даро е била намерена бронзова статуетка на гола танцьорка. Тя като чели очаква моментът в който трябва да започне своя танц. С лявата ръка покрита с гривни тя държи свещник, което може би показва, че тя изпълнява ритуален танц. Както изглежда, именно в харапското изкуство за първи път е възникнал мотивът за танца, толкова популярен в индийската скулптура.
Една от най-големите скулптури, намерени в Мохенджо Даро е изображение на брадат мъж с груби черти на лицето, които са изобразени схематически…
Изпъкват единствено продълговатите полузатворени очи, зениците на които са сведени надолу, което, вероятно, означава самосъзерцание. Той е облечен в прехвърлена през лявото рамо мантия с орнаменти. Главата му е украсена с лента с тока на челото. Изследователите смятат, че бюстът изобразява жрец или древно божество.
Особeнна група от находки представляват печатите…
Mohenjodaro

Те са открити почти във всички големи градове в долината на Инд, сега те наброяват повече от две хиляди. Те представляват  кръгли, квадратни или цилиндрични пластини от мед, слонова кост, глина с издълбано  изображение; такива печати дават релефни отпечатъци. На гърба си всеки от тях има малка издатина с дупка за връзка. Обикновено на печатите се изобразяват божества или свещено животно и надпис. Животните  — бик, еднорог, планински козел, слон, тигър, кобра, риба, крокодил — биха могли да символизират едно или друго божество, да обозначават природна стихия или годишни сезони.
Изобразителното изкуство на Индия векове наред черпело сюжети и образци от “Махабхарата” и “Рамаяна”…
За религията на древните харапци е известно много малко. Няма точни данни и за причините за залеза на Харапската цивилизация. През II хил. пр. н. е. в долините на Инд и Ганг започнало заселването на индоевропейските племена арии, които влезли в Индия от северо-запад през проходите в планинските пукнатини на Хиндукуш и Сюлеймановите планини. Сведения за културата на тези племена достигнали до нас благодарение на веди — свещените текстове, съставени на древноиндийски език  — санскритски. Основния текст, Ригведа (XI – X в. преди н. е.), представлява сборник от химни за арийските богове. Ригведа станала безценен източник от сведения за религията и митологията на арийските племена. Главния им бог бил Суря — бог на слънцето, Индра — повелител на бурите и гръмотевиците, Агни — бог на огъня, Сома — бог на опияняващата божествена напитка. Арийците живеели в по-голямата си част в села, къщите си строили от тухли, глина, бамбук, тръстика, дърво. На местата където са се намирали арийските селища често се откриват култови принадлежности, които се използвали във ведийските обреди: лъжици, гърнета, черпаци за масло. Обредите, вероятно, се извършвали под открито небе, а жертвоприношенията — на олтари, каменни или дървени. През периодът от първите веди до династията от управници на Индия, Мауря (X  – IV в. преди н. е.), не е оставил паметници на материална култура. За това време се разказва в епосите на Древна Индия — “Махабхарата” и “Рамаяна” — които споменават немалко древни династии и названия на държави. Изобразителното изкуство на Индия векове наред черпело от “Махабхарата” и “Рамаяна” сюжети и образи, които са запечатани в архитектурно-скулптурните ансамбли, настенни ръкописи и миниатюри.
Фасади, олицетворяващи както двата идеала за красота, така и двете начала в природата — мъжкото и женското…
Разцветът на изкуството на Индия, възникването на нови култови образи (преди всичко — образи на Буда), развитието на основните тенденции в архитектурата и скулптурата, заложени при  Маурите, се отнасят към епохата на управлението на Кушанската династия (I в. пр. н. е.  – III в. сл. н. е.). Кушанските управници създали огромна държава, включваща Северна Индия, областите от съвременен Пакистан, Афганистан и Средна Азия. В I в. пр. н. е. в култовата архитектура на Индия се появили пещерните храмове. Пример за това може да послужи храмът в Карли. Пред пещерата се издигали две колони, увенчани с капители, подобни на маурийските. Най-важният детайл от фасадата на пещерата се явява огромният подковообразен прозорец, който служи като главен източник на светлина в храма. Към пещерата водят три входа, даващи начало на коридори, символизиращи пътят на Буда. Централния коридор е отделен от страничните с редове от колони със скулптурни капители. В това архитектурно  пространство, оживено от скулптури, се създава изумителен ефект от игра на светлини и сенки, преобразяващи интериора. Скулптурните релефи с мъжки и женски фигури, разположени по двойки, украсяват външната фасада пещерни храмове в Карли. Възможно е тук да са изобразени дарителите, с чиито средства е бил построен храма. В трактовката на мъжките фигури се съчетават мъжественост и нежност. Те са с могъщи плещи и тънка талия, но пропорциите на тялото, нежността и плавността на формите са близки до женските. Скулптурите на жени наподобяват традиционното за Индия изображение на богинята на плодородието. Не е изключено, тази традиция да е оказала влияние върху формиране идеала не само на женската, но и на мъжката красота, която станала израз на вътрешната енергия и жизнена сила на човека. Двойките, изобразени на фасадите, олицетворяват както двата идеала за красота, така и двете начала в природата — мъжкото и женското. От тяхното съединение се ражда всичко живо на земята.
В будистката архитектура издигането на огради около храмовете станало традиция…
Оградите и вратите били обилно украсени със скулптури и релефни композиции. На релефите се изобразяват хора и животни, архитектурни мотиви, битови предмети, растителни орнаменти. Особено изразителен е образът на богинята от източната страна. Разголеното тяло на изработената от дърво богиня изящно се извива, протягайки ръце към ствола на манговото дърво и неговата пищна корона. Движенията и са леки и грациозни, позата – свободна и естествена. Еталон на женската красота и на богинята на плодородието както и преди си остават подчертано закръглените бедра и бюст. В религиите будизъм и индуизъм огромно значение се отдава на царството на животните. В представите на индиеца, хората, животните, растения и даже висшите божества са винаги свързани с  неразривни връзки. В многофигурните сцени поразява усещането за всепроникваща енергия, даваща живот на всички форми. Любовта към природата, преклонението пред нейната мощ и изобилие, живот, тържествуващ във всичките си проявления, — това е основната тема на индийското изкуство, и в частност архитектурно-пластичният ансамбъл в Санчи.
Започнали да представят Буда в човешки облик…
В I – V в. сл.  н. е. в художествената култура на Индия станали значителни промени. В изобразителното изкуство Буда започнали да го представят в човешки облик, а не символично, във вид на свещеното дърво Бо, Колелата на Закона и т. н. В този период се открояват три основни школи на будистката скулптура: Хандхара (северо-запад), Матхура (север) и Амаравати (юг). Хандхара (сега намираща се в Пакистан) — е древна историческа област в Северо-западна Индия. Хандхарското изкуство достигнало разцвета си в края на I в. и началото на II в.сл. н. е. Под влияние на културите на страните, разположени западно от Индия, в Хандхар образът на Буда придобил елинистични черти. За ранния тип на хандхарския Буда може да се счита неговото изображение от Хоти-Мардана (II в.). Тази статуя стоящия Учител се отличава с прекрасното си изпълнение. Многочислените гънки на дрехата увиват цялата фигура на Буда. Правилните пропорции на гъвкавото стройно тяло подчертават гръцката традиция в скулптурата, но в образа могат да се проследят и индийски черти. Преди всичко в статуята е подчертана вътрешната съсредоточеност, а не физическата красота.
Позата “лотос” става канон…
На границата между индийските и елинистичните традиции е създадена статуята на седящия Буда от Тахти-Бахи (около 300 г.). Обликът на Учителя е ясен, излъчващ умиротворение и съсредоточеност, пределно спокоен. Позата на Буда е със скръстени и подгънати крака, със завъртяни нагоре стъпала — поза “лотос” — от тогава станала каноническа за всички школи на будистка скулптура. Пръстите на ръцете на Учителя се докосват в положение на “поучение”. В индийската пластика започнали да се изобразяват определени етапи от свещения път на Буда чрез специфичното положение на ръцете, дланите и пръстите. Наметнатото на раменете на Буда надиплено наметало, напълно обгръща тялото на Буда, без да скрива обаче, неговите едри форми. Друг център в който силно се е развила скулптурата била Матхура. Създаденият тук образ на Буда, а също така и образите на други будистки персонажи получили чисто индийска
buddha_lions_throne

трактовка. Буда в матхурската пластика често бил съпровождан от Бодхисатви (помощници на Учителя) или якши. Закръглените лица са озарени с лека усмивка, а позите са много динамични. В Катра (в началото на II в.) Буда е изобразен седящ на трон, който се поддържа от три лъва. Неговата поза е енергична, тялото му има плавни, женствени очертания. Жестът на Буда — сгънатата в лакътя и повдигната дясна ръка  означава одобрение. Прехвърленият през лявото рамо плащ не скрива тялото му, а служи по скоро за украшение. Лицето на Буда е кръгло, спокойно и безстрастно, с пълни устни, изобразени в лека покровителствена усмивка. Той гледа право пред себе си. Зад главата на божеството се намира нимб,  а зад гърба му се разполагат две мъжки фигури с ветрила. Възможно е това да са Бодхисати или якши.
В VI столетие, след залеза на династията на Гуптите, страната отново се разпаднала на малки държави, управниците на които в политиката се опирали не само на военна сила, но и на религията индуизъм. Пантеонът на тази религия е извънредно  обширен.
В VII в. на юг от Индия в пристанищният град Махабалипурам бил издигнат огромен ансамбъл от храмове…
Този свещен комплекс бил построен на природна площадка, разположена между планините и океана. По този начин, комплексът като че ли съединявал две природни стихии: водата и земята. В ансамбълът влизат индуски пещерни храмове, осем малки светилища, изсечени от цяла скала, знаменитият Крайбрежен храм на Шива, а също така широко известният скален релеф “Спускането на Ганг на земята“. В архитектурата на комплекса изпъкват монолитните храмове-ратхи, посветени на епическите герои “Махабхарата“, ратха на Арджун, ратха на Бхима и др. Тези малки храмове Махабалипурам се редуват с изсечените в скалите големи фигури на свещени животни — слонове, лъвове и бикове. “Разхождащите се” и “отпочиващи” сред ратхите животни като че свързват архитектурните форми с крайбрежния ландшафт. В храмовия комплекс Махабалипурам скулптурите не само украсяват архитектурата, но и служат за център на цялата композиция. Скалният релеф “Слизането на река Ганг на земята” е огромен (около тридесет метра дължина). Главната тема на релефа е легендата за това, как свещената Ганг, течаща по рано в небесата, е била низвергната на земята от боговете в отговор на молбите и подвизите на хората. Пред скалният релеф има площадка, на която в древността се разигравали религиозни театрални представления. В такива случаи релефът е служил като своеобразен фон и е заменял театралните декорации. По този начин темата за тържествуването на всичко живо, препитаващо се от единствен източник — свещенната Ганг, станала основна тема на храмовия комплекс в Махабалипурам.
Най-големите храмови центрове на ранното и късно Средновековие, расположени в Централна и Юго-Източна Индия, са Бхубанешвар и Кхаджурахо
Характерен пример за храмова архитектура от този период може да послужи комплексът Кандария Махадев в Кхаджурахо (X – XI в.). Отделните части на зданието — светилище, зала за молитва, вестибюл, вход — са разположени на една ос и са плътно доближени една към друга. Всяка една от тези части е завършена с обособена надстройка наподобяваща кула. Кулата на светилището е най-висока. Останалите кули стъпаловидно се понижават по направление към входа. Храмовете в Кхаджурахо са украсени с релефи, явяващи се великолепни образци на храмовата скулптура. Изображенията на мъжки и женски фигури са едни от най-добрите в средновековното изкуство. Леките наклони и изразителната пластика на фигурите създават чудноват, сложен ритъм на цялото скулптурно оформление на това съоръжение. Ансамбълът в Кхаджурахо представлява още един великолепен образец на художествената култура, в който е  въплътен принципът на единството. Тази особеност на индийското изкуство е охарактеризирал знаменитият философ на XIX в. Рабиндранат Тагор по следният начин: “Индия винаги е имала един неизменен идеал — сливане със Вселената”. По този начин, в произведенията на средновековната култура се въплъщават същите представи за единство във Вселената, както и в монументалното изкуство на Индия.

източник-  http://art-bg.info

Няма коментари:

Публикуване на коментар